©2014-2020, SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 63 - Lê Quý Đôn, Phường Nguyễn Trãi, Tp Hà Giang.
Điện thoại: 02193.868.572 - Fax: 02193.866.192.
Email: skhcn@hagiang.gov.vn